Biomolecules and Nanostructures - Bedlewo 3

4-8 September 2011, Będlewo near Poznań, Poland

Conference Office

Michał Wojciechowski

Elżbieta Łusakowska

Maciej Zajączkowski


Contact: registration.bedlewo@ifpan.edu.pl

Useful Phone Numbers
Hotel reception desk of the Będlewo Conference Center +48 61 813 51 87
Registration desk of the Workshop +48 532 831 818
or +48 532 831 819